Home » Agonisti » Yumi Shirai V° Dan

Yumi Shirai V° Dan

Yumi Shirai V° Dan - ASD Yama Karate Club Milano